1.
de Montagut Estragués T. Sobre la recepció del ius commune a Catalunya en matèria de retiment de comptes: els recionals i els oidors de comptes. Glossae [Internet]. 1 de enero de 1994 [citado 20 de abril de 2024];(5-6):pp. 365-390. Disponible en: https://glossae.eu/glossaeojs/article/view/98