de Montagut Estragués, T. «Sobre La Recepció Del Ius Commune a Catalunya En matèria De Retiment De Comptes: Els Recionals I Els Oidors De Comptes». GLOSSAE. European Journal of Legal History, n.º 5-6, enero de 1994, pp. pp. 365-390, https://glossae.eu/glossaeojs/article/view/98.