[1]
T. de Montagut Estragués, «Les compilacions del dret general català», Glossae, n.º 7, pp. pp. 113–134, ene. 1995.