de Montagut Estragués, T. (1994) «Sobre la recepció del ius commune a Catalunya en matèria de retiment de comptes: els recionals i els oidors de comptes», GLOSSAE. European Journal of Legal History, (5-6), pp. pp. 365–390. Disponible en: https://glossae.eu/glossaeojs/article/view/98 (Accedido: 20 abril 2024).