de Montagut Estragués, T. (1994). Sobre la recepció del ius commune a Catalunya en matèria de retiment de comptes: els recionals i els oidors de comptes. GLOSSAE. European Journal of Legal History, (5-6), pp. 365–390. Recuperado a partir de https://glossae.eu/glossaeojs/article/view/98