(1)
de Montagut Estragués, T. Les Compilacions Del Dret General Català. Glossae 1995, pp. 113-134.