[1]
de Montagut Estragués, T. 1994. Sobre la recepció del ius commune a Catalunya en matèria de retiment de comptes: els recionals i els oidors de comptes. GLOSSAE. European Journal of Legal History. 5-6 (ene. 1994), pp. 365–390.