[1]
Antonio García y García 1989. Falschungen in Mittelalter, Internationaler Kongress del Monumenta Germaniae Historica, München 16-19 September 1986 1-6v(Monumenta Germaniae Historica, Schriftern 33. 1-6; Hannover, Hahnsche, Buchhandlung, 1988). GLOSSAE. European Journal of Legal History. 2 (ene. 1989), pp. 196–198.