[1]
Ana I. Clemente Fernández, «Ramón Perfecto Rodríguez Montero, Cinco estudios sobre interpretación jurisprudencial, Santiago de Compostela: Andavira, 2020, 169 pp. [ISBN: 978-84-122480-0-5]», Glossae, n.º 18, pp. pp. 540–547, nov. 2021.