ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA. Falschungen in Mittelalter, Internationaler Kongress del Monumenta Germaniae Historica, München 16-19 September 1986 1-6v(Monumenta Germaniae Historica, Schriftern 33. 1-6; Hannover, Hahnsche, Buchhandlung, 1988). GLOSSAE. European Journal of Legal History, [S. l.], n. 2, p. pp. 196–198, 1989. Disponível em: http://glossae.eu/glossaeojs/article/view/364. Acesso em: 14 jul. 2024.