Antonio García y García. (1989). A.B.Cobban, The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge. GLOSSAE. European Journal of Legal History, (2), p. 181. Recuperado a partir de http://glossae.eu/glossaeojs/article/view/360