(1)
Ana I. Clemente Fernández. Ramón Perfecto Rodríguez Montero, Cinco Estudios Sobre interpretación Jurisprudencial, Santiago De Compostela: Andavira, 2020, 169 Pp. [ISBN: 978-84-122480-0-5]. Glossae 2021, pp. 540-547.