[1]
Ana I. Clemente Fernández 2021. Ramón Perfecto Rodríguez Montero, Cinco estudios sobre interpretación jurisprudencial, Santiago de Compostela: Andavira, 2020, 169 pp. [ISBN: 978-84-122480-0-5]. GLOSSAE. European Journal of Legal History. 18 (nov. 2021), pp. 540–547.